Facebook ikonka

Sporty

Zde naleznete sporty a sportovní aktivity, které se zařazujeme do programu našich kempů.

U každého sportu je odkaz na oddíl/klub, který doporučujeme. Pro zájem a více informací je individuálně můžete kontaktovat.

 

 

Sportovní oddíly:

 

Aerobic:

Původ aerobiku vychází z gymnastických a tanečních disciplín a rozvinul se u nás zejména v 80. letech 20. století. Český svaz aerobiku byl založen roku 1992 a od té doby bez přerušení vychovává generace pohybově nadaných dětí a mládeže, ale také fitness profesionálů, kteří s nadšením předávají své znalosti a dovednosti ve fitness centrech či školících centrech po celé České republice. 

 sportyna 

Aerobic Club Sportýna, o.s.,www.sportyna.cz  

  akademie aerobiku    

Akademie sportovního aerobiku, www.bodyart.cz  

 

Aikido:

Aikidó patří mezi nejmladší japonská bojová umění, neboť bylo vytvořeno až v roce 1925 Moriheiem Uešibou. Za zdroj mu posloužilo původní bojové umění aikidžicu s kořeny v 9. století, kendžucu (umění meče), džódžucu (umění krátké tyče) a džúdžucu (jemné umění). Aikidó má velmi elegantní techniku, která je zcela založena na využití síly a reakcí protivníka. Principy techniky spočívají značnou měrou na principech užití meče. Hlavní roli hraje koordinace s akcí protivníka. Aikidó je relativně nenáročné na svalovou sílu, proto je vhodné nejen pro muže ale i pro ženy, děti a starší adepty.

 aikido       

Aikido pro každého je občanské sdružení, které se zformovalo v průběhu léta 2012. Jeho zakládající členové mají dlouholeté zkušenosti se cvičením aikidó i s přístupem ke cvičení v jiných oddílech. Díky těmto zkušenostem si občanské sdružení stanovilo za cíl propagaci aikidó a poskytnutí výuky aikidó pro všechny zájemce bez rozdílu věku, pohlaví, názorů, příslušnosti či jiných omezení.

Aikido pro každéhowww.aikidoprokazdeho.cz  

 

Americký fotbal:

Americký fotbal je velmi jednoduchá hra, principem je posouvat se hřištěm a dostat míč do soupeřovy endzóny. Jde tedy o podobnost s ragby. Rozdílem proti ragby je, že všechny akce začínají standardní rozehrávkou a jakmile akce skončí, tak následuje přestávka na poradu a postavení hráčů do standardního postavení. Útok před sebou má vždy 4 pokusy (downy) na překonání 10 yardů. Těchto 10 yardů můžete vždy snadno zjistit podle dvojice tyček s terčíky 2 pojených řetězem podél jedné z bočních čar. Třetí tyčka opatřená číslem ukazuje číslo downu a je umístěna v místě, kde se rozehrává. Pokud útok na kterýkoliv z určených 4 downů těchto 10 yardů překoná, tak v místě doběhu získá nové 4 downy a nových 10 yardů k překonání. Downy ani yardy si tedy nelze schovávat do zásoby. Úkolem obrany je samozřejmě těmto posunům zabránit.


              

Prague Wolf Packprague-wolf-pack.webnode.cz   

 

Atletika:

Atletika je považována za olympijský sport číslo jedna a přezdívá se jí „královna všech sportů“. Je tím vyjádřeno jednak její majestátní postavení zčásti dané dlouhou tradicí sahající až do Starověku, jednak se tak vzdává hold její celistvosti. Atletika totiž kultivuje nejen tělo, když rozvíjí všechny základní pohybové dovednosti jako je běh, skok a hod, svůj pozitivní vliv má i na psychickou a mentální sféru člověka. Učí cílevědomosti, houževnatosti, vytrvalosti a zprostředkovává celou škálu pozitivních emocí souvisejících s překonáváním sama sebe. Snad žádný jiný sport nenabízí tak širokou škálu možností. Vrhy a hody rozličným náčiním, běhy krátké, dlouhé, do vrchu, přespolní či přes překážky, skoky do dálky i výšky, sportovní chůze či víceboje, které všechny dovednosti unikátně kombinují. Každý si tak může najít oblast, která mu sedí a v níž se bude moci realizovat.

 

           

 

Baseball - T-ball:

Baseball je hra mezi dvěma družstvy o devíti hráčích pod vedením manažera. Hraje se na uzavřeném hřišti v souladu s pravidly a je rozhodována jedním nebo více rozhodčími. Cílem každého družstva je vyhrát tím, že získá více bodů než soupeř. Vítězem utkání bude družstvo, které v souladu s pravidly zaznamená větší počet bodů do závěru regulérního utkání.

T-ball je nejjednodušší formou baseballu. Role nadhazovače je zde úplně vyloučena a je zastoupena pevným stojanem, ze kterého hráči odpalují míče. Děti tak nepociťují frustraci z minutí míče a hráče v obraně na druhé straně jsou stále v akci a nemusejí čekat na náhodný odpal nezkušených pálkařů. Po odpalu míče již hráči jak v útoku, tak i v obraně postupují podle pravidel a snaží se vyautovat pálkaře.

 eagles       

Eagles Praha je v současnosti největším baseballovým a softballovým klubem v ČR. Jako jediný klub má zastoupení ve všech nejvyšších soutěžích dospělých – jak v baseballu, tak softballu mužů i žen.  Kromě vysoké sportovní úrovně a široké členské základny mládeže klub také vybudoval špičkový baseballový a softballový areál, který je počtem pěti hřišť největším v Evropě. Celoroční provoz v areálu umožňuje i vlastní sportovní hala a výborné zázemí klubu. V areálu se také pravidelně pořádají velké mezinárodní akce a turnaje, včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Nejznámější a největší mezinárodní akcí, kterou klub pořádá pravidelně, je Pražský baseballový týden. Při něm se v Krči setkávají týmy z USA, Evropy i Austrálie.

Eagles Praha, www.eagles.cz  

 

Basketbal:

Basketbal je kolektivní míčový sport, který se hraje ve všech koutech světa. Díky basketbalu poznáte nejen spoustu nových kamarádů, ale také navštívíte řadu míst po ČR i v zahraničí. Navíc se naučíte týmové spolupráci, táhnout za jeden provaz a pořádně si potrápíte mozkové závity i své tělo na tréninku či v zápase. Nejlepší basketbalisté a basketbalistky patří k nejznámějším sportovcům na světě, ale basketbal je hlavně o tom, užít si spoustu legrace se svými kamarády.

        

Mini basketbal, www.minibasketbal.cz  

 

Bike polo:

Je dynamicky rozvíjející se městský sport, který byl poprvé hrán v Seattlu kolem roku 2000 kurýry krátícími si volné chvilky při čekání na zásilky. Nejvíce se tato disciplína podobá klasickému pólu na koních, kde kůň byl nahrazen jízdním kolem a travnaté hřiště za pevný povrch ohraničený mantinely. Do Prahy se tato sportovní disciplína dostala v roce 2009, kdy ji začali hrát místní nadšenci sdružujících se okolo nově vznikajících cyklodílen. Bez potřebného zázemí a týmové jednoty tu však tento sport téměř zanikl. V roce 2012 si dal jistý nadšený hráč z Prahy práci a na ortofotomapě Prahy hledal vhodné herní plochy, jejich správce poctivě kontaktoval a vedl jednání, až mu bylo umožněno vybudovat trvalé venkovní hřiště 26x16 m v areálu SK Oáza v Praze Krči, které sice neodpovídá standardním požadavkům, nicméně je optimální jak pro začátečníky, tak trénování specifických herních dovedností. 

                   

Bike polo, http://bikepolocz.tumblr.com/  

 

Discgolf: 

Discgolf je sport, který vznikl v 70. letech v USA a od té doby si získává stále větší popularitu po celém světě. Vychází z pravidel klasického golfu s tím rozdílem, že místo holí a míčků, hráč hází létající talíř, který se snaží umístit do discgolfového koše, jenž je ekvivalentem golfové jamky. Hráč, který projde celé hřiště (většinou 9 jamek) s nejnižším počtem hodů se stává vítězem.

   ultimo      

Ultimo, www.ultimo.cz  

 

Cheerleading (roztleskávačky):

Cheerleading je poměrně komplexní sportovní aktivita sestávající z několika různých činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty, pyramidy a pokřiky. Každý tým se zaměřuje více na jiný aspekt. V dnešní době je možné týmy rozdělit na ty, které se soustředí více na stunty a týmy převážně taneční.

           

 

Faustball:

Faustball je kolektivní míčová hra, která se vzdáleně podobá volejbalu - hrají proti sobě dvě družstva. Jakmile se dostane míč na polovinu daného týmu, sou povoleny tři doteky, dvě nahrávky a jedno odbití přes pásku. Další pravidlo připomíná náš nohejbal - míč se mezi nahrávkami může dotknout jednou země. Hráči odbíjejí míč na soupeřovu stranu kurtu pouze pěstí nebo předloktím. Dotkne-li se hráč nebo míč pásky,míč spadne dvakrát po sobě na zem,nebo skončí v autu,je to chyba. Podává se zpoza čáry, která je ve vzdálenosti 3m od pásky. 

    faustball     

 CfA Czech Faustball, www.faustballczech-cfa.cz  

 

Florbal:

Florbal je halový kolektivní sport, jenž se hraje na hřišti o rozměrech 40 x 20 m, na kterém je položen umělý či dřevěný povrch. V jednom okamžiku se na hřišti nachází maximálně pět hráčů a brankář v každém týmu. Florbal se hraje s umělohmotnými holemi a velmi lehkým míčkem. Hlavním cílem hry je vstřelit více branek než soupeř. Hrací čas je 3 x 20 minut měřených efektivně. Florbal je rychlý a zábavný sport s obdivuhodnou rychlostí rozvoje. Od založení Mezinárodní florbalové federace (IFF) se florbal rozšířil do celého světa a je nyní hrán ve více než 70 zemích, z nichž téměř 60 je členem IFF. Nejvíce hráčů se koncentruje v Severní Evropě, Švýcarsku a České republice, avšak nemalá část florbalistů je k nalezení po celém světě. Florbal se hraje v celé Evropě, Asii, Austrálii, Severní Americe, Africe a stále se rozšiřuje do dalších zemí.

     florbal        

 AC Sparta Praha, www.sparta-florbal.cz  

 

Fotbal:

Fotbal je kolektivní míčová hra a patří mezi nejpopulárnější hry nejen v České republice, ale i na celém světě. K tomu, abychom mohli hrát fotbal nám stačí pouze míč, který může být z jakéhokoliv materiálu, proto se hraje i v těch nejchudších a nejodlehlejších místech světa. Protože se fotbal stává stále více dynamickým a hráči se předhánějí v kreativitě ovládání míče, jeho popularita stále roste. Stává se více a více atraktivnějším pro diváky. Přesto, že je fotbal kolektivní hrou, klade nároky i na individuální stránku hráčských schopností a dovedností. Pokud chce být hráč úspěšný a hrát na špičkové úrovni, musí být nejen dobře kondičně připraven, ale musí i dobře zvládat činnosti s míčem.

         motorlet        

FK Motorlet Praha, www.fotbal-motorlet.cz  

 

Frisbee, Ultimate:

Ultimate frisbee je relativně nový sport, který se hraje od roku 1968, avšak jeho popularita rok od roku stoupá. Výzvy, které tento unikátní sport přináší, jsou přitažlivé pro hráče všech věkových kategorií a atletických úrovní. Jak s ultimate jednou začnete, už vás nepustí. Ultimate je kolektivní bezkontaktní sport, v němž vítězí tým, který má na konci hrací doby vyšší počet bodů. Hraje se na hřišti o rozměrech cca 100x37 metrů (délka fotbalového hřiště, polovina jeho šířky). Na obou koncích hřiště jsou vyznačeny koncové zóny o hloubce cca 18 metrů.

cald  

Česká asociace létajícího disku, www.cald.cz  

 

Judo:

Judo je sport, který zaujal tisíce lidí na celém světě. Přináší uspokojení nejen těm, kteří ho provozují, ale i divákům. Judo je sportem, kde najde uplatnění mládež, ale i lidé v pokročilém věku, a to bez ohledu na tělesnou výšku a váhu. Judo je japonského původu, jeho zakladatelem je profesor Jigoro Kano (1860-1938), který jej vytvořil z vybraných chvatů starého bojového umění Jiu-Jitsu. Po letech pečlivého studia, hloubavých úvahách, založil vlastní školu, kterou nazval KODOKAN-JUDO.

Proč dát své dítě na judo?

  • judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte
  • judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti
  • judo učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání
  • harmonicky se během tréninku doplňuje složka fyzická a výchovná
  • judo učí děti trpělivosti a bojovnosti
  • děti se naučí vítězit i přijímat prohru
  • děti se naučí úctě k soupeři

 judo   

Judo club Kidsport má nejširší členskou základnu v ČR. Organizujeme judo tréninky pro děti již od tří let a nabízíme ojedinělý systém péče o mladé judisty.

Prvním judistickým krůčkům se děti naučí na baby judu v okolí svého bydliště nebo na baby judu ve svých mateřských školách. Starší děti pak na kroužcích ve svých základních školách, kde se učí všeobecným základům, které pak mají možnost následně prohloubit v oddílech, které Judo club Kidsport pořádá v Praze a jejím okolí. Pro vybranou skupinu talentovaných dětí s vážným zájmem o závodní judo nabízí Judo club Kidsport vstup do Sportovního střediska - užšího výběru talentů pod záštitou Českého svazu juda.

V dorosteneckém a juniorském věku mají všechny děti možnost přejít do profesionálního oddílu USK Praha, se kterým náš club úzce spolupracuje. Pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost pořádáme tréninky juda pro dospělé.

Judo pro děti, www.judoprodeti.cz  

 

Golf:

Golf je zábavná sportovní hra, ve které proti sobě mohou hrát malí i velcí. Vyžaduje soustředění, trpělivost, odhodlání, ale prověří i tvou fyzičku. Nevěříš? Vyzkoušej!  

Se školou na golf je projekt České golfové federace, který přibližuje golf zábavnou a hravou formou za pomoci speciálního vybavení (plastové golfové hole, textilní míče a terče) s cílem získat základní povědomí o tomto sportu, technice úderů a pravidly a etikou. 

               

Projekt se školou na golf, www.seskolounagolf.cz  

 

Kanjam:

Kanjam je nekontaktní sportovní hra s létajícím talířem a dvěma plastovými koši, které jsou od sebe vzdáleny 15m. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy, cílem je hodit frisbee od jednoho koše a zasáhnout druhý koš. Hráč hází na koš, kde je připraven jeho spoluhráč, který může frisbee tečovat a tím ho umístit do koše. Vítězí dvojice, která první dosáhne 21 bodů.

        

Česká asociace Kanjamu, www.kanjam.cz  

 

Kanoistika:

Kanoistika je vodní sport, který se provozuje jak rekreačně tak závodně. Název je sice odvozen od kánoe, ale používá se i pro závody na kajaku. Rychlostní kanoistika se jezdí na klidných stojatých vodách, slalom naopak na divoké vodě, tedy na silně proudících tocích. Kanoistika je tradiční součástí olympijských her, pořádají se mistrovství světa, mistrovství Evropy i Světový pohár.

 

USK Praha, www.usk-praha.cz

 

Kanoepolo:

Ovládnout základní pravidla hry je poměrně jednoduché, většina pravidel existuje hlavně proto, aby se hráči nezranili a materiál co nejméně trpěl. Hřiště má rozměry 35×23 metrů, branky velikosti 1,5×1 metr visí 2 metry nad vodou. V jednom týmu může nastoupit až 8 hráčů – 5 na hřišti a 3 na střídačce. Hráči se pohybují na kajacích, vybaveni helmou s mřížkou, vestou a pádlem. Míč (stejný jako na vodní pólo) se může házet jak rukou, tak pádlem. Pokud se jeden hráč snaží hrát rukou, soupeř se nesmí snažit hrát pádlem.

             kanoepolo    

 Kanoepolo, www.kanoepolo.cz

 

Kin-ball:

Kin-ball je nová míčová hra. Byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Je poměrně fyzicky náročná a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Cílem hry je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil a míč se dotkl země. Naopak tým na příjmu musí zabránit tomu, aby se míč dotkl země. Hrají ale tři týmy takže ten kdo odpaluje balón zakřičí barvu týmu, který má balón chytit. Pokud ho tým na příjmu chytí stává se útočícím týmem, odpaluje a volí barvu týmu, který má míč chytit Tak je to až do doby kdy dojde k chybě a tým na příjmu nechytí míč.

         

 Český svaz Kin-ballu, www.kin-ball.cz  

 

Kiteboarding - Powerkiting:

Kiteboarding je nový adrenalinový sport, kde je jezdec tažen říditelným kitem (drakem) za pomoci větru po volných mořských plochách, přehradách nebo vodních nádržích. S kitem můžete dělat různé triky a skoky, aniž byste potřebovali jakékoli umělé překážky. Vše závisí na tahu kitu a především na jezdci, který jej ovládá. Jezdí se na přehradách, jezerech a mořích. Prostě všude tam, kde je prostor a trocha vody. 

Powerkiting je v Česku poměrně mladý a dynamicky se rozvíjející sport, který si každým rokem oblíbí více a více příznivců. Základním principem tohoto adrenalinového sportu je využití síly proudění vzduchu (větru). S použitím draka (tzv. kite) se pak můžeme nechat táhnout na buggy, mountainboardu, kiteboardu, lyžích nebo snowboardu. Tento sport doporučujeme dětem od 8mi let věku. Při dodržování stanovených pravidel je tento sport, přesto že je adrenalinový, bezpečný. Sport můžeme provozovat na mnoha místech v ČR i ve světě. Jediné co je potřeba je otevřený prostor větru a dostatečně veliká plocha. Kiting v jakékoliv jeho podobě zvládne prakticky každý.

kiteforce     

Czech kite force, s.r.o., www.kiteforce.cz

 

Krasojízda, Kolová:

Krasojízda je jedno z odvětví cyklistiky. Skládá se z těchto disciplín: krasojízda jednotlivců, dvojic a čtveřic (dále i šestic, čtveřic a šestic jednokolek, avšak tyto disciplíny nesoutěží na této úrovni). Od roku 2008 jsou v krasojízdě nová pravidla, kde sportovec musí zvládnout 30 cviků v 5 minutách.

Kolová je sport podobný sálovému fotbalu, jen hráči po hřišti jezdí na kolech. V každém týmu hrají dva hráči, kteří kontrolují pohyb míče po hřišti na upravených kolech bez brzd a pevným převodem (tzv. furtošlap). Dále se hráči mohou míče při hře dotknout pouze hlavou. Brankář v brankovišti může ale zakročit jakkoli. Není přípustné šlápnout nohou na zem. Nejúspěšnějšími hráči kolové všech dob jsou Češi. Bratři Pospíšilové dokázali získat titul mistrů světa dvacetkrát, což je velmi unikátní absolutní rekord (a to i ve srovnání mezi všemi ostatními sporty vůbec).

          salova        

V říjnu 2009 oslavil cyklistický oddíl TJ Pankrác výročí 110 let od svého založení. Pankráčtí cyklisté jsou pokračovatelem tradic cyklistického klubu I. KČV Nusle – Pankrác, který byl založen roku 1899. Pozoruhodné je jistě to, že cyklisté na Pankráci během těchto let svoji činnost nikdy nepřerušili.

Sálová cyklistika Pankrác Praha, www.salovacyklistika.sweb.cz  

 

Lakros:

Lakros - nejstarší týmová míčová hra. Vlastí lakrosu je Severní Amerika, kde tuto hru hráli již před několika sty lety indiáni z oblasti Velkých jezer. Jméno „lacrosse“ začali používat francouzští misionáři, kterým lakrosová hůl připomínala tvarem biskupskou berlu. Postupem času se z původního indiánského lakrosu vyvinulo několik variant této hry: mužský lakros a jeho kanadská varianta boxlakros , ženský lakros, dále vyloženě česká varianta „český lakros“ a nejmladší, bezkontaktní verze hry, interkros. Společným rysem všech odrůd lakrosu je to, že cílem je dopravit malý míček (velikosti přibližně tenisového míčku) do soupeřovy branky hájené brankařem. Míček hráči nosí, nahrávají a chytají za pomoci jakési kapsy na konci lakrosové hole.

 

         lakros     

 

                    lakros zeny     

TJ Sokol I. Smíchov stále přijímá nového chlapce a dívky. Trenéry jsou zkušení hráči lakrosu, kteří reprezentovali náš lakros na mezinárodních turnajích a mistrovstvích. Tréninky úterý a čtvrtek od 16.30, areál Mrázovka, Praha-Smíchov.

Lakrosový oddíl TJ Sokol I. Smíchov - kontakty: vedoucí mužského oddílu: Petr Chmelař, 606 822 170, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. vedoucí juniorských oddílů: Tomáš Pelikán, 731602306, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., vedoucí ženského oddílu: 604 312 442, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.lacrosse.cz

 

Lukostřelba:

Sportovní lukostřelba je olympijským sportem a tedy uznávanou a ve své vrcholné podobě náročnou sportovní disciplínou. Na OH se střílí do desetikruhového spektrálně barevného terče se žlutým středem (velikost terče je o průměru 122cm) na vzdálenost 7Om. Sportovní lukostřelba se dělí na vnitřní, kde soutěže probíhají v halách na vzdálenostech 25 a 18m a na venkovní, kde soutěže probíhají v dráhách na vzdálenostech 90, 70, 60, 50 a 30m. Vyvrcholením soutěží jsou vyřazovací souboje nejlepších závodníků.

Terénní lukostřelba se uskutečňuje na několikakilometrovém soutěžním okruhu se známými i neznámými vzdálenostmi k jednotlivým terčům, kterých je celkem 12 anebo 24. Terče jsou pětikruhové černé barvy se žlutým středem a čtyřmi velikostmi: o průměrech 20, 40, 60, 80cm. Terče jsou rozmístěny po okruhu tak, aby se co nejlépe využilo přírodních rozmanitostí terénu a optického klamu.

            

 

Mažoretky:

Mažoretky jsou dnes zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Základní definice by mohla znít: Tanečnice, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou). Lidé si je však stále spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými uniformami a strohým pochodováním. Mažoretkový sport však prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál spořejší a efektnější, dechovou hudbu nahradila hudba moderní a s hůlkou jdou udělat neuvěřitelné věci, např.: točení, házení, přehazování a další.

              

 

Pozemní hokej:

Pozemní hokej je klasický staroanglický kolektivní sport hraný s hokejkou a míčkem. Pozemní hokej se hraje s 11 hráči na každé straně, hřiště má rozměry 100 x 60 yardů (91,4 x 55 m), branky jsou 12 stop široké a 7 stop vysoké (366 x 214 cm). Gól platí pouze tehdy, je-li dosažen ze 16yardového (14,63 m) střeleckého půlkruhu. Základní hrací doba je 2 x 35 minut, v případě nerozhodného stavu se prodlužuje 2 x 7,5 minuty. Pokud je i poté výsledek nerozhodný, ve skupinách se započítává remíza, v play-off rozhodují trestné údery (penalty) ze vzdálenosti 7 yardů (6,4 m).

 hostivar            

Pozemní hokej: HC Hostivař, www.hchostivar.com

 

Ropeskipping:

Rope Skipping je moderní obměnou klasického skákání přes švihadlo. Řadí se mezi sportovní aktivity kondičního charakteru, které je možné provádět jak jednotlivě, tak ve skupině. Rope skipping je cvičení koordinační, rychlostní, vytrvalostní, a do jisté míry i silové. Podporuje kreativitu, hravost, cit pro rytmus,  časování pohybu a týmovou spolupráci. Rope skipping je aktivita, která je řazena do skupiny high impactových cvičení. Jedná se o pohyb s vyšším nárokem na zatížení kloubního aparátu, ale i kardiovaskulárního systému.

                     

Rope Skipping Centrum, www.ropeskipping.cz  

 

Rugby:

V roce 1823 v univerzitních kolejích anglického města Rugby hráli studenti fotbal. Mezi nimi se nacházel i zakladatel ragby William Webb Ellis, kterého omrzela pravidla fotbalu, a tak vzal míč do rukou a nesl ho k fotbalové bráně. Tímto prý vznikla hra ragby. Pravidla hry byla schválena v roce 1871. Ragby proti sobě hrají dvě patnáctičlenná mužstva. Hraje se 2×40 minut na hřišti o rozměrech max. 100×70 m s brankami ve tvaru písmene H. Cílem hry je dopravit míč nesením nebo kopáním do soupeřova brankoviště a tam jej položit. Hráči si mohou míč podávat, běžet s ním, kopat do něj, přihrávat si jej, ale nesmějí si jej házet dopředu. Hráč smí být atakován soupeřem, pouze pokud nese míč. Utkání řídí jeden hlavní rozhodčí, kterému pomáhají dva pomezní.

     rugby       

  RC Tatra Smíchovwww.tatrasmichov.com  

 

Shuttlecock:

Základem hry je udržet shuttlecock v letu co nejdéle použitím kopů, ale je možné jej odehrát i jinými částmi těla, například hrudníkem, hlavou apod. Ruce jsou jedinou částí těla, kterou hráč nemůže použít. Shuttlecock je známý v mnoha tvarech, barvách a podobách. Nejčastěji vypadá jako velký míček na badminton s ocasem z peří. Jeho špička je vyrobena z plastových disků, které se pokrývají látkou nebo kůží. Některé tradiční verze používají děravé mince nebo kovovou podložku jako závaží. Dlouhé peří shuttlecocku pomáhá zpomalit jeho let, což zase zvyšuje množství složitějších manévrů a triků.

         shuttlecock       

Sportjoy Prague Shuttlecock, www.shuttlecock.cz  

 

Skateboarding:

První skateboard vzniká někdy v roce 1950 a je spojován s rozvojem surfingu v Kalifornii. Byly domácí výroby a tvořila je dřevěná deska na kolečkách a ložiskách z kolečkových bruslí. Původně se této činnosti říkalo „sidewalk surfing”, tedy něco jako serfování po chodníku. V roce 1970 Frank Nasworthy začíná vynalézat skateboardové prkno z polyuretanu. Zlepšení v ovládá a provedení byla tak obrovské, že se skateboarding začal šířit tak, jako nikdy předtím. Spousta společností začala vyrábět povrchové desky. Tím, že bylo dosaženo lepšího ovládání, povrch se začal zužovat a na koncích nadzvedávat, čímž měl skater mnohem lepší možnosti ovládání. Dominují dva triky: ollie a grind. Většina boardů je široká od 18 do 20 centimetrů a od 76 do 81 centimetrů dlouhá. Kolečka jsou hodně tvrdá, což způsobuje větší rychlost a menší, takže prkno je lehce ovladatelné. Kolečka jsou v průměru od 50 do 58 mm. Většina prknen se stále dělá z kanadského javoru.

               skate      

 Česká asociace skateboardingu, www.caskate.cz  

 

Slackline:

Provazochodectví existuje již celá staletí a slacklining je jeho moderním pokračováním. Zrodil se v 70. letech v USA jako zábava horolezců, kteří zdolávali skalnaté vrcholky Yosemitského národního parku. Za deštivých dnů si krátili dlouhé chvíle chůzí po laně, která nejenom zdokonalovala jejich rovnováhu, ale posilovala celé tělo. Brzy horolezci vyměnili lana za ploché popruhy, které chůzi usnadňují, a tento sport získal ohlas po celém světě. Slacklining není jenom sport, který zlepšuje fyzickou kondici a pomáhá vybičovat se k novým lepším výsledkům. Je to životní styl! Dává člověku volnost, pocit vnitřního klidu a harmonie. Všechny starosti a šeď všedního života jakoby se rozplynuly. Jediné, na čem v danou chvíli opravdu záleží, je udělat další krok. Slackline je soudobou možností, jak trávit aktivně čas a nabízí možnost rozvíjet své schopnosti, trénovat fyzickou i psychickou stránku osobnosti, posilovat vůli a hledat další výzvy a vize. Slackline je skvělá zábava, která dokáže tmelit kolektiv, přinést spoustu radosti z překonané výzvy nebo zajistit velkou podívanou pro přihlížejícího diváka.

     slackline        

 Gibbon Slacklines, www.gibbon-slacklines.com  

 

Softball:

Softball hrají dvě družstva o devíti hráčích. Hráči v útoku (pálkaři) a hráči v obraně (polaři) se ve svých úlohách střídají. Pálkaři nastupují podle předem stanoveného pořadí do pálkařského území a snaží se odpálit soupeřem nadhozený míč do hřiště tak, aby odpal mohli využít k běhu po metách. Po odpalu se role pálkaře mění v roli běžce a postupuje po obvodu vnitřního pole co nejdál, avšak nejméně na první metu. Další mety získává dle vlastního uvážení rovnou, nebo po odpalu dalšího pálkaře, neboť na žádné metě nesmějí zůstat dva hráči. Běžec, který proběhne přes všechny čtyři mety, získává pro své družstvo bod.

 eagles    

Eagles Praha je v současnosti největším baseballovým a softballovým klubem v ČR. Jako jediný klub má zastoupení ve všech nejvyšších soutěžích dospělých – jak v baseballu, tak softballu mužů i žen.  Kromě vysoké sportovní úrovně a široké členské základny mládeže klub také vybudoval špičkový baseballový a softballový areál, který je počtem pěti hřišť největším v Evropě. Celoroční provoz v areálu umožňuje i vlastní sportovní hala a výborné zázemí klubu. V areálu se také pravidelně pořádají velké mezinárodní akce a turnaje, včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Nejznámější a největší mezinárodní akcí, kterou klub pořádá pravidelně, je Pražský baseballový týden. Při něm se v Krči setkávají týmy z USA, Evropy i Austrálie.

Eagles Praha, www.eagles.cz  

 

Speedminton: 

Vše začalo u vynálezce, který chtěl víc než cokoli jiného hrát badminton venku. Námořník, který neměl rád omezení a vydýchaný vzduch ve vnitřních halách. Začal tedy vymýšlet nový míček, který bude rychlejší a hlavně aerodynamičtější než obyčejné míčky. Po sedmi letech střídavých úspěchů a neúspěchů konečně vytvořil nový míček a vyvinul odpovídající raketu. Ale pak přišel s opravdovým trhákem: rozsvítil míčky pomocí malé světelné tyčky vložené do jejich hlavy. Nazval svou novou hru „Shuttleball“. Bohužel se mu s ní nepodařilo prorazit i přes jeho nové, rychlé, aerodynamické míčky. A navíc vyčerpal všechny své finanční rezervy. V roce 2001 se několik nadšených hráčů „Shuttleballu“ dalo dohromady, koupili veškerá práva k této hře a založili Speedminton®. Investovali nesmírné množství času a peněz, zdokonalili rakety Enduro vlákny z Paříže, vytvořili zcela nový design a vyvinuli další nové míčky. Vedle „outdoorové“ hry byla vytvořena i „indoorová“ verze a fun hru doplnila soutěžní verze s pevně stanovenými pravidly. Veškerá tato práce a angažovanost přeměnila „Shuttleball“ ve Speed Badminton.

                   

Speed sportwww.speedsport.cz, Česká asociace speedmintonu, www.speedminton.cz  

 

Spikeball:

Spikeball, Spikeball je nový sport s míčem a speciální síťovou trampolínkou. Spikeball je dynamická míčová sportovní hra plná zábavy a je jednoduchá na zvládnutí. Pravidla hry jsou podobné beachvolejbalu. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy. Vítězí tým, který získá 21 bodů. 

  

Spikeball, www.netradicnisporty.cz 

 

Šerm:

Šerm je historicky jedním z nejstarších sportů. Sportovní šerm byl jako jeden z mála sportů u vzniku novodobých Olympijských her. Tento bojový sport vyváženě rozvíjí plnohodnotně osobnost i fyzickou kondici závodníka. Jedná se o moderní sport, kde se přibližně z jedné poloviny uplatňují fyzické předpoklady a z druhé poloviny psychické schopnosti jedince. Z těchto důvodů je to sport, který lze aktivně provozovat od školních let až do vysokého věku, například ve Francii, Itálii a Německu patří mezi nejoblíbenější a nejúspěšnější sporty.

serm            

Český šermířský klub Riegel, riegel.militaria.cz  

 

Tchoukball:

Tchoukball je míčová hra, která využívá prvků házené, volejbalu a baskické peloty. Jde o poměrně nový sport, který vznikl v 70. letech ve. Jedním ze základních prvků tchoukballu jsou dvě odrazové konstrukce (nakloněné trampolínky) umístěné na obou koncových stranách hřiště, které slouží k odrážení míče. Cílem hry tak je, aby útočící družstvo, potažmo jeho hráč, vystřelil míč na odrazovou konstrukci tak, aby míč dopadl zpět do hřiště a nebyl zachycen bránícím týmem. Pokud se útočníkovi toto podaří, družstvo získává bod. Pokud však správně odražený míč zachytí soupeř, okamžitě se mění postavení bránícího týmu na tým útočící a hráči tohoto týmu mohou ihned zahájit útok, resp. opět střelbu na odrazovou konstrukci. Cílem bránícího družstva je tak velice dobře předvídat, kam dopadne míč po střelbě soupeře na odrazovou konstrukci a ve spolupráci se ostatními spoluhráči zaujmout takovou pozici na hřišti, aby zabránili jeho dopadu na zem.

          tchoukball        

Česká asociace Tchoukballuwww.tchoukball.cz  

 

Tenis: 

Tenis je velmi elegantní míčová hra, kterou mohou hrát dva nebo čtyři hráči. Ke hře je zapotřebí tenisová raketa, míček, tenisový dvorec a síť. Hráči tenisu mohou být jakéhokoliv věku, výšky, váhy či pohlaví. Avšak na profesionální úrovni hrají muži a ženy zvlášť, výjimku však tvoří turnaje, kde proti sobě ve čtyřhře nastoupí muž i žena na každé straně. Hlavním úkolem je co nejlépe vrátit míč na soupeřovu polovinu dvorce tak, aby ho soupeř vůbec nezahrál či nedoběhl, případně aby mu vrácení míče dělalo potíže. Ve srovnání s jinými sporty se tenis hraje se střední intenzitou. Zápas může trvat desítky minut, ale taky klidně několik hodin. Při tenisové hře se rozvíjí vůle, cílevědomost, rychlý odhad situace, spoléhání na svoji fyzickou připravenost, taktické myšlení, schopnost dlouhého soustředění a hlavně vnitřní klid.

              motorlet       

Tenis: www.sk-motorlet.cz

 

           loader
Žádné události

 

Kontakt:

Sportjoy, z.s.

Bc. Adéla Jaucová

jednatelka

email: info@sportjoy.cz

IČO: 22771689

language:  Czech, German, English

 

Náš tým:

Michaela Kašová

office manager

Tel.: +420 721 477 194

email: organizace@sportjoy.cz

language:  Czech

 

Natalia Kotlyarova

account manager

email: natalia.kotlyarova@sportjoy.cz

language:  Czech, English, Russian